Repase baterií

ELTECHNIK Chrudim - repase a bodování baterií, servis

Proč baterie repasovat

Repasování baterií je výhodné hned z několika důvodů:

 • kvalitní články firmy SANYO
 • úspora peněz
 • navýšení kapacity
 • ekologické hledisko
 • rychlost dodání

Repase baterií pro

 • akumulátorové nářadí: vrtačky, šroubováky, rozbrušovačky, rázové utahováky,...
 • elektrokola
 • měřící přístroje napájené akumulátory (např. servisní tester tlumičů,...)
 • zabezpečovací systémy (alarmy)
 • airsoftové zbraně
 • CB radiostanice
 • hračky pro děti
 • RC modely
 • AKU vysavače
 • nouzové osvětlení
 • další zařízení, pro která se již baterie nevyrábí

Zrepasovanou baterii zasíláme na dobírku - poštovné zpět ZDARMA u zakázek nad 1000Kč vč.DPH po ČR, nad 3000Kč na Slovensko

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě této smlouvy mezi Provozovatelem prezentace www.repase-baterii.cz poskytujícího služby (dále jen Poskytovatel či Prodávající) a Objednatele služeb. Provozovatelem je firma Jiří Ždímal, Nad Nádrží 295, 538 25 Nasavrky, IČO 11028637, DIČ CZ5801140752, registrace u ÚOOÚ pod Reg.č. 00045519.

1.2. Objednávajícím z ČR se rozumí fyzická osoba, fyzická osoba-podnikatel či firma jednající pod svými firemními údaji (IČO, DIČ). Objednávajícím ze Slovenska se rozumí fyzická osoba, která je koncovým spotřebitelem.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Vznik smluvního vztahu

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní prezentace Poskytovatele obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb a nákladů za navrácení předmětu objednávky, jestliže toto ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní prezentace. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní prezentce obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním předmětu objednávky. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo na Slovensko.

2.6. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, parametry objednávky, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednavatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Objednavateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka.

2.8. Objednavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Objednavateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, náklady na zaslání Předmětu objednávky poštovní službou) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Vlastní Objednávka služeb

3.1 Objednatel předá (osobně na provozovně Poskytovatele nebo zasláním prostřednictvím pošty či přepravní služby - náklady za poštovné hradí Objednatel) Poskytovateli baterii s neporušeným krytem určenou k repasi (technologie NiMH/NiCd či Li-Ion) a přiloží písemnou objedávku, v níž upřesní požadované parametry zakázky - napětí a kapacitu baterie. Objednávka musí obsahovat fakturační a kontaktní údaje Objednatele, určení množství zaslaných baterií a objednanou kapacitu každé dané baterie v objednávce, vždy řádně označenou (je-li třeba).

3.2. Objednávka může mít formu průvodního dopisu i samostatného objednávkového formuláře vytištěného z tohoto webu či vyplněného při osobním předání na provozovně.

3.3. Za správnost údajů uvedených v objednávce ručí Objednatel. Požadované parametry baterií pro jistotu ověřujeme při přijetí objednávky, pokud není dostatečně specifikováno v průvodním dopise/ objednávce (za předpokladu uvedení kontaktu na Objednatele).

3.4. Poskytované služby jsou upravovány na přání zákazníka a po započetí realizace již nelze objednávku měnit.

3.5. Obsahuje-li objednávka všechny potřebné údaje, předaná baterie nevykazuje známky vnějšího mechanického poškození či zásahu zákazníkem a jedná-li se o správnou technologii akumulátorů, je Poskytovatelem objednávka potvrzena Objednateli na uvedený e-mail (je-li uveden zákazníkem).

3.6. Obsahuje-li zásilka pouze baterii určenou k repasi a adresní údaje bez přiloženého průvodního dopisu (písemnou objednávku) a bez kontaktních údajů pro ověření požadované kapacity, považuje se tato zásilka za objednávku repase s požadavkem na kapacitu uvedenou na obalu baterie či nejbližší možnou alternativu. Na případné reklamace Provozovatelem zvolené alternativy nebude brán zřetel. Uvádějte tedy prosím kompletní údaje včetně kontaktu na Vás, abychom objednávku vyřídili plně k Vaší spokojenosti.

3.7. Zákazník požaduje okamžité započetí plnění objednaných služeb.

4. Cena služeb a platební podmínky

4.1. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním předmětu objednávky dle Smlouvy může Objednatel uhradit Poskytovateli následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně na adrese Vrchlického 332, 537 01 Chrudim;
 • osobně platební kartou v provozovně na adrese Vrchlického 332, 537 01 Chrudim;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

4.2. Společně s cenou služeb je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním předmětu objednávky ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním.

4.3. Poskytovatel u Objednávek běžného rozsahu nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. V případě nezvykle nadměrných objednávek bude Objednávka řešena individuálně (viz. čl. 1.3.).

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.6. Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Objednatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Poskytovatel Objednateli po uhrazení ceny služeb (nebo před odesláním poštovní službou) a předá jej při převzetí nebo zašle společně s předmětem objednávky.

4.9. Ceny za repase AKU baterií obsahující standardní provedení NiCd/NiMH článků jsou uvedeny v příslušném ceníku veřejně dostupném na webu Poskytovatele. Ceny jsou platné do vydání nového ceníku.

4.10. Vydáním nového ceníku vstupují v platnost nové ceny v den vydání ceníku. V případě zaslání objednávky poštovní službou platí ceny platné ke dni odeslání zásilky za předpokladu, že původní ceny byly nižší než ceny v novém ceníku. Jsou-li nové ceny nižší (došlo ke zlevnění), platí vždy nižší cena dle nového ceníku.

4.11. V případě technologie Li-Ion je cena závislá na vnitřním provedení baterie a aktuální ceně článků a nelze určit předem, stejně tak i v případě atypické velikosti článků. V těchto případech Poskytovatel prověří možnosti a vytvoří individuální cenovou nabídku, s níž následně kontaktuje Objednatele pro dodatečné potvrzení objednávky.

4.12. Ceny za prováděné servisní služby jsou smluvní a jsou uvedeny v příslušném ceníku s uvedeným cenovým rozsahem. Cena služeb servisu vychází ze složitosti dané opravy (časové náročnosti a ceny spotřebovaného materiálu). V případě vyšší ceny nad uvedený rozsah bude Zákazník nejprve informován.

4.13. Repasí AKU baterií se pro účely této smlouvy rozumí výměna všech původních článků v baterii za nové články ve sjednané kapacitě a jejich spojení do nové baterie. Včetně následného uzavření do původního obalu Objednatele.

4.14. V případě repase Li-Ion baterie dojde k následnému odbornému připojení zrepasované baterie k původní elektronice Objednatele. Do zapojení a chování elektroniky baterie Objednatele se nijak nezasahuje. Za jakkost vnitřní elektroniky odpovídá majitel - Objednatel.

4.15. Zakázkovou výrobou AKU baterií dle přání zákazníka se pro účely této smlouvy rozumí spojení nových článků do funkční baterie. Použitý rozměr článků, jejich kapacita, výkon, počet a způsob zapojení je součástí specifikace Objednávky. Cena je stanovena individuálně dle specifikace baterie.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. Poskytovatel se zavazuje objednávku vyřídil v nejkratším možném čase. Běžná doba repase je 2-5 dní v závislosti na množství zakázek a na skladové dostupnosti potřebných článků (např. v případě objednávky atypických rozměrů). Poskytovatel repase provádí přímo na vlastní provozovně.

5.2. Není-li zvoleno osobní převzetí v místě provozovny Poskytovatele, zasíláme předmět objednávky zpět na dobírku prostřednictvím přepravních společností dle aktuální nabídky a cen uvedených níže v odstavci 5.8. těchto podmínek. Balíky jsou pojištěné. Předmět objednávky bude kupujícímu dodán na uvedenou fakturační či dodací adresu, bude-li specifikována v Objednávce. Za správnost a čitelnost uvedených údajů odpovídá zákazník. Poskytovatel neručí za zpoždění dodání vlivem přepravní služby.

5.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.8. Ceny za poštovné pro jednotlivé přepravní společnosti. Prodávající nabízí pro zaslání předmětu objednávky volbu z několik poštovních a přepravních společností, zaslání jejich prostřednictvím je podmíněno uvedením kontaktního mobilního telefonního čísla a e-mailu zákazníka. U zakázek bez uvedeného kontaktního telefonního čísla a e-mailu zákazníka nelze zásilku zadat do objednacích systémů přepravců a tato zásilka lze zpracovat pouze ručně s nutností osobního předání na přepážce České Pošty - v tomto případě se uplatní poštovné "Česká Pošta, Balík do ruky podaný na přepážce".

aktuální ceny poštovného a výčet dostupných možností přepravy je uveden v samostatném ceníku Způsoby dopravy.

Pro přepravu některými přepravními společnostmi využíváme služeb našich smluvních partnerů zaslat.cz a Zásilkovna, díky tomu Vám můžeme nabídnout takto nízké ceny poštovného. Pokud Objednatel neuvede mobilní telefonní číslo a e-mail, nelze zásilku zadat k přepravě do systému přepravců a je nutné využít výhradně poštovné "Česká Pošta, Balík do ruky podaný na přepážce".

5.9. Speciální nabídka: Poštovné zdarma nabízíme pouze u zakázek na repase baterií doručených poštovní službou a s celkovou hodnotou nad 1000Kč vč. DPH pro balíky zasílané v rámci ČR a s hodnotou nad 3000Kč pro balíky zasílané na Slovensko za předpokladu prvního pokusu o doručení a při dostupném kontaktu (e-mail, telefon). Bude-li zásilka vrácena z důvodu špatně uvedených údajů v objednávce či z důvodu nepřevzetí, budeme vás kontaktovat a následně zásilku zašleme znovu s naúčtováním všech nákladů na poštovné (tzn. i za nepodařené doručení). Nabídka neplatí pro zakázkovou výrobu baterií ani pro servis drobné elektroniky (nabíječky, DO k autům), platí výhradně pro repase baterií přijaté prostřednictvím balíkových služeb České Pošty a ostatních dopravců. Nevztahuje se na zakázky dodané osobně na provozovnu a na zakázky, kde jsme nuceni použít poštovné "Česká Pošta, Balík do ruky podaný na přepážce" pro absenci kontaktů (telefon nebo e-mail) na zákazníka.
Tato nabídka je dočasná a může být kdykoli ukončena. V případě ukončení bude platná pro všechny zakázky odeslané v době, kdy tato nabídka platila.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@repase-baterii.cz.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7. Na repasované baterie a baterie vyrobené na zakázku je poskytována záruka 24 měsíců na funkčnost. Běžné opotřebení při používání není důvodem k reklamaci.

7.8. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným používáním, neodborným zásahem, nevhodným nabíjením, závadou spojenou s poruchou nabíječky, napájeného zařízení či jiné elektroniky Objednatele připojené k baterii, zkratováním svorek terminálu nebo působením přírodních živlů (např. vniknutí kapaliny).

7.9. V případě reklamace repasované baterie či akumulátorů je důrazně doporučeno k vyřízení reklamace dodat také nabíječku používanou k nabíjení dané baterie a ideálně i dané nářadí - lze tak odhalit a odstranit skutečnou závadu: naprostá většina reklamací je neoprávněná a je způsobena vadou nabíječky (příp. znečištěné kontakty nebo závada nářadí) a problém je tím komplexně vyřešen.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@repase-baterii.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. Zasílání obchodních sdělení

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s realizací objednaných služeb na elektronickou adresu kupujícího. Obchodní sdělení nezasíláme. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Objednávka je Poskytovatelem archivována ve fyzické podobě, obchodní podmínky jsou archivovány v elektronické podobě a nejsou přístupné.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ELTECHNIK, Vrchlického 332, 53701 Chrudim, adresa elektronické pošty info@repase-baterii.cz, telefon 723 291 734.

12.5. Veškeré informace a fotografie na tomto webu jsou dílem a duševním vlastnictvím firmy Poskytovatele nebo s ním spolupracujících subjektů a jsou chráněny Autorským zákonem č.226/2000Sb. Jejich kopírování, předávání třetí straně, veřejná prezentace či jakékoli další užití bez písemného souhlasu autora je přísně zakázano a bude postihováno v souladu s Autorským zákonem.

V Chrudimi dne 24.2.2020

Přílohy:

Samostatný dokument Ochrana osobních údajů: Ochrana osobních údajů (pdf)Rozdíly oproti předchozí verzi VOP: úprava textace v bodech 5.8 a 5.9 o nutnosti telefonického a e-mailového kontaktu na zákazníka pro zadání zásilky do objednacích systémů přepravních společností

Rychlá tlačítka

Kalkulátor ceny repase - spočítejte si snadno a rychle cenu repase Vaší baterie
Kontakty na naši provozovnu - máte-li dotaz, zeptejte se nás rádi Vám poradíme
Průvodce snadným zasláním Vaší baterie k repasi včetně vygenervání průvodního dopisu - objednávky

U zakázek do 1000Kč po ČR poštovné zpět od 120Kč (GLS/ DPD)


Zaslání baterií k repasi z pohodlí domova

Náš nový partner zaslat.cz nabízí možnost zaslání balíků přepravci GLS a DPD i pro širokou veřejnost s vyzvednutím u Vás doma (v práci). Objednání s platbou poštovného on-line. Tedy bez cesty na Poštu a čekání ve frontě. Ceny od 112Kč.

Zaslat.cz